Sertifikalı Fidan Devlet Destekleri

Ülkemiz bitkisel üretiminde verim ve kalitenin artırılması amacı ile Bakanlığımız tarafından Yurt İçi Sertifikalı Fidan ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi uygulamaya konmuştur.

Devlet Desteği Alınabilmesi İçin Gereken Türlere Göre Dikim Sıklığı Tablosu

FidanAnaç AdıSıra Arası x Sıra ÜzeriBitki Sayısı (Adet/Dekar)
BağAmerikan Asma Anaçları3,5m x 2m / 4m x 2m / 4m x 2,5m / 3m x 2m / 2m x 2m143 / 125 / 100 / 166 / 200
ElmaM 93,5m x 1m / 3,5m x 1,5m / 4m x 1m / 4m x 1,5m286 / 190 / 250 / 167
ElmaMM 1064m x 2m / 4m x 2,5m / 5m x 2,5m / 5m x 3m125 / 100 / 80 / 66
ElmaMM 1114m x 3m / 4m x 3,5m / 5m x3m / 5m x 3,5m83 / 71 / 66 / 57
ElmaÇöğür Anaçları4m x 4m / 5m x 4m / 6m x 5,5m / 6m x 6m63 / 50 / 33 /27
ElmaMM 106 + Bodur Çeşitler4m x 1,5m / 4m x 2m / 4m x 2,5m167 / 125 / 125/100
ElmaMM 111 + Bodur Çeşitler4m x 3m / 4m x 3,5m83 / 70
ElmaÇöğür Anaçları ve Bodur Çeşitler5m x 3,5m / 5m x 4m57 / 50
ArmutÇöğür Anaçlar5m x 5m40
ArmutVegetatif4m x 2m / 4m x 3m / 4m x 4m125 / 83 / 63
ArmutQuince A4m x 2,5m / 4m x 3m100 / 83
BademÇöğür Anaçlar5m x 5m / 6m x 6m / 7m x 7m40 / 28 / 21
CevizÇöğür Anaçlar8m x 8m / 8m x 10m / 10m x 10m16 /13 / 10 31
Pikan CeviziÇöğür Anaçlar8m x 8m / 8m x 9m / 9m x 9m16 /14 / 13
KirazTam Bodur4m x 2m / 4m x 2,5m125 / 100
KirazYarı Bodur4m x 4m / 5m x 3,5m63 / 57
KirazÇöğür Anaçlar7m x 7m / 6m x 6,5m / 6m x 5m21 / 26 / 33
VişneÇöğür Anaçlar7m x 7m / 6m x 6,5m / 6m x 5m21 / 26 / 33
VişneVegetatif Anaçlar4m x 3m / 4m x 4m / 5m x 4m83 / 63 / 50
KayısıÇöğür Anaçlar8m x 6m / 8m x 8m / 10m x 10m21 / 16 /10
KayısıVegetatif Anaçlar5m x 4m / 5m x 5m50 / 40
ŞeftaliÇöğür Anaçlar4m x 4m / 5m x 5m63 / 40
NektarinVegetatif Anaçlar5m x 3m / 5m x 4m67 / 50
AyvaVegetatif Anaçlar5m x 4m / 5m x 4,5m50 / 44
ErikÇöğür Anaçlar8m x 7m18
ErikVegetatif Anaçlar5m x 4m / 5m x 5m50 / 40
AntepfıstığıÇöğür Anaçlar8m x 8m16
KestaneÇöğür Anaçlar7m x 7m / 8m x 8m21 / 16
Trabzon HurmasıÇöğür Anaçlar4m x 5m / 5m x 5m/ 4m x 6m50 / 40 / 42

(*) Masuralı dikim yapılmakta olup, masura aralıkları 60-70 cm olmaktadır. 

(**) Ocak şeklinde dikim yapıldığından ocak sayısını ifade etmektedir.


Desteklemeden aşağıdaki koşulları sağlayan bahçecilerimiz yararlanabilirler:

 • Destekleme uygulamasına yönelik işlemler 2015/7495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve uygulama esaslarını belirleyen 2015/21 no’lu Tebliğ ile bu Genelge’de açıklanan hükümler doğrultusunda yapılacaktır.

 • Kullanılan fidan/fide ve üretim materyallerinin; üreticisinden veya tohumluk bayinden alınması ve satışı yapan üretici veya bayilerin 15/5/2009 tarih ve 27229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiş Fidan Üretici Belgesi, Fide Üretici Belgesi, Doku Kültürü ile Tohumluk Üretici Belgesi veya Tohumluk Bayi Belgesine sahip olması zorunludur.

 • 2012 veya daha önceki yıllarda sertifikalandırılan açık köklü ve tüplü fidanlar destekleme kapsamı dışındadır.
 • Sertifikasyon kuruluşu tarafından, sertifikalı ve standart fidanlar için düzenlenen belgeler tüplü fidanlarda 2013, 2014 veya 2015 yıllarına ait olacaktır.
 • Aşılama ile çeşit değiştirme destek başvurusunda, kullanılan sertifikalı üretim materyalinin 2014 veya 2015 yılı sertifika belgesine sahip olması gerekmektedir.
 • 2013 yılında standart/sertifikalı fidan olarak belgelendirilmiş tüplü ve açık köklü fidanlar; 2015 yılı yaz ve güz döneminde 2014 veya 2015 yılına ait Bitki Muayene Raporuna sahip olacaktır.

 • 2014 yılında standart/sertifikalı fidan olarak belgelendirilmiş açık köklü ve tüplü fidanlar; 2015 yılı yazlık ve güzlük dönem destek başvurularında, sertifika belgesinde beyanname yılının 2014 olması durumunda, bitki muayene raporu şartı aranmayacaktır. Ancak sertifika belgesinde beyanname yılı 2013 ise, 2015 yılı güzlük dikimler için kullanılan fidanların 2014 veya 2015 yılına ait Bitki Muayene Raporuna sahip olması gerekmektedir.

 • Çilek fidesi sertifika yılının 2014-2015 olması gerekmektedir.

 • Kapama zeytin ve nar bahçeleri, 2015/21 no’lu Tebliğ’in 15 nci maddesi gereği sadece Marjinal Tarım Arazilerinde tesis edilmesi ve ikinci fıkra (b) bendinde belirtilen veya Genel Müdürlükçe belirlenen yağlık zeytin çeşitlerine ait sertifikalı veya standart fidan kullanılması halinde destekleme kapsamına alınabilir. Tesis alanının Marjinal Tarım Arazisi olup olmadığının kararı, Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü’nde fidan desteklemeleri konu sorumlusu 2 uzman ile arazi sınıflaması konu sorumlusu en az 1 uzmandan oluşan toplam 3 kişilik ekip tarafından belirlenir. Yapılan inceleme sonucu düzenlenen kontrol tutanağı, çiftçinin dosyasında muhafaza edilir.

 • 2015/21 sayılı Tebliğ 15. madde 2. fıkra (b) bendinde belirtilen zeytin çeşitlerine “Hayat” çeşidi eklenmiştir.

 • Antepfıstığı çöğürü/anacı ile kurulan bahçeler sertifikalı ve standart fidan kullanım desteğinden faydalandırılacaktır.

 • Fidan Sertifika belgesinde “Çeşit Adı” belirtilmeyen destekleme başvuruları kabul edilmeyecektir.

 • Bağ ve diğer meyve fidanı ile bağ ve bahçe tesisi, tek parselde, tek türde ve her parsel büyüklüğü en az 5 da olacaktır. Nektarin ve şeftali tek tür olarak kabul edilecektir.

 • Kadastro tekniği açısından farklı parsel numaralarına sahip ama aynı alan içinde kapama bağ/bahçe bütünlüğünü gösteren parçalı araziler destekleme kapsamında değerlendirilecektir. Ancak, parçalı araziler arasında farklı bir tarımsal faaliyet alanı, trafiğe açık yol, herhangi bir yapı vb. gibi kapama bağ veya bahçenin bütünlüğünü bozacak bir yapılaşma olmayacaktır.

 • Çilek ve muz bahçesi tesisinde her parselin büyüklüğü en az 3 da ve aşılama ile çeşit değiştirmede her parsel büyüklüğü en az 5 da olması gerekmektedir.

 • 2015/21 nolu Tebliğ’de farklı gelişme kategorileri için farklı birim destekleme miktarları yer almaktadır. Bu doğrultudaki kontroller, İl/İlçe Müdürlüklerince fidan sertifikasında belirtilen anaç ve çeşit isimleri ile Ek 1’de yer alan Bodur/ Yarı Bodur Anaç ve Çeşit Tablosu kullanılarak yapılacaktır. Bu Tablo’da yer almayan türler, anaç ve çeşitler, diğer (kuvvetli) olarak kabul edilecektir. Gerekli hallerde BÜGEM’den yazılı görüş alınacaktır.

 • Patates siğili hastalığı görülen Adana, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Ordu ve Trabzon illerinde sertifikalı fidan ve standart fidan ile bağ ve bahçe tesis eden üreticilere ilave olarak %50 fazla ödeme yapılmasına ilişkin iş ve işlemler, bu Genelgede belirtilen diğer hükümlere ilave olarak aşağıdaki şekilde yürütülür:
  a) Patates siğili hastalığından etkilendiği tespit edilen ve karantina uygulanan bulaşık alanlar ve/veya oluşturulan güvenlik kuşağı alanlarında 2015 yılında sertifikalı fidan ve standart fidan kullanılarak tesis edilen bağ/bahçelere ilave fark ödemesi desteği ödenir.
  b) İlave destek talebinde bulunan üreticiler, yazlık ve güzlük başvuru dönemi içerisinde Tebliğ Ek-3’te yer alan başvuru dilekçesi yanında Ek-6’da yer alan Patates Siğili İlave Destek Talep Formu ile birlikte ÇKS’ye kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüğüne başvurur.
  c) Bağ/Bahçenin tesis edildiği il/ilçe müdürlüğü, müracaat edilen parselleri yerinde kontrol ederek patates siğili hastalığından etkilenen ve karantina uygulanan bulaşık alanlar ve/veya oluşturulan güvenlik kuşağı alanlarından olup olmadığını tespit edip Patates Siğili İlave Destek Talep Formunun ilgili bölümlerini tanzim eder.
  ç) İl/İlçe müdürlüğü, yerinde yapılan kontrollerin sonucuna göre arazi bilgilerinin ÇKS’ye girilmesini sağlar.

 • Sertifikalı fidan/çilek fidesi,standart fidan veya antepfıstığı çöğürü kullanarak bağ/bahçe tesis eden çiftçilerin tesis alanlarında kullanacakları dikim normları Ek 2’de belirtildiği şekilde olacaktır. Ekte yer alan dikim sıklığından daha sık dikimler destek kapsamında yer alacak, ancak daha seyrek dikim kullanılan bağ/bahçelerin destek başvurusunda; tabloda yer almayan tür/çeşitler veya bahçenin tesis edileceği arazinin toprak yapısı, bölgenin iklim koşulları, uygulanacak yetiştiricilik teknikleri veya kullanılan çeşidin özellikleri gibi nedenlerden dolayı listede belirtilenden daha seyrek dikim normu uygulanması halinde, İl/İlçe Müdürlüğü tarafından en az üç kişi ile oluşturulacak bir komisyonun onayı veya Bakanlık Araştırma Enstitüsü veya Ziraat Fakültesinden yazılı olumlu görüş alınması halinde, başvuru destekleme kapsamına alınabilir. Bu madde hükümlerine göre alınan kararlar ilgili çiftçinin dosyasına eklenecektir.

 • Sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanımında icmal-1, icmal-2 ve icmal-3’de Desteklenecek Alan kısmında bulunan sertifikalı ve standart sütunları ayrı ayrı doldurulacaktır.

 • Destek ödemesine başvuran çiftçilerin ÇKS Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslara göre, ÇKS’ye kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

 • Fatura tarihi, Fidan/Fide/Üretim Materyali Sertifikası ve Bitki Muayene Raporu tarihinden sonra olacaktır. Fidan/fide/üretim materyalinin üreticisi veya tohumluk bayileri tarafından düzenlenen satış faturalarında fidan/fide/üretim materyali sertifika bilgileri ve etiket numara aralıkları belirtilecektir. İbraz edilen faturanın üzerine İl/İlçe Müdürlüğü tarafından “Aslı görülmüştür ve sertifikalı/standart fidan ve sertifikalı çilek fidesi kullanım desteğinden yararlanmıştır.” ibaresi yazılarak, faturanın aslı çiftçiye iade edilecek ve faturanın onaylı bir sureti çiftçinin dosyasında muhafaza edilecektir.

 • 2015/21 nolu Tebliğ’de yer alan başvuru dilekçesi ve taahhütname ile ekleri evrak kayıt defterine kayıt edilerek tarih ve numara verilecektir.

 • Ürettikleri fidan/fideyi mahsul elde etmek amacıyla kendi arazisine diken “Fidan/Fide Üretici Belgesi”ne sahip çiftçilerden fidan/fide faturası istenmeyecektir. Bu çiftçiler kendilerine mal edecekleri ürünler için kanuni defterlerine söz konusu ürün miktarlarını gösterir şekilde giriş kayıtlarını yaparak söz konusu defterin ilgili sayfasının/sayfalarının noter onaylı nüshasını il/ilçe müdürlüğüne ibraz edeceklerdir. Talep formunda yer alan tohumluk bayisi bölümünü kendileri imzalayıp ve kullanmış olduğu fidanlara ait sertifika sureti ile fidan/fide üretici belgesini ibraz edecektir.

 • Sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanarak kapama bağ/bahçe tesis eden çiftçilerin başvuruları 2015 yılı yazlık dikimler için; 1 Ocak - 31 Ağustos 2015 yılı güzlük dikimler için ise; 1 Ekim - 31 Aralık 2015 tarihinde mesai bitimine kadar kabul edilecektir.

 • Yukarıdaki maddede belirtilen tarihlerde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik belgelerle başvuruda bulunanlar, bu tarihler içinde eksikliklerini tamamlamazlar ise başvuruları kabul edilmeyecektir.

 • ÇKS’de 2015 yılı yazlık dikimleri 2015 Yılı Üretim Sezonuna kaydedilecek ve bununla ilgili destekleme bilgileri Sertifikalı Fidan 2015 (Yazlık- 2015) bölümüne işlenecektir.

 • ÇKS’de 2015 yılı güzlük dikimleri 2016 Yılı Üretim Sezonuna kaydedilecek ve bununla ilgili destekleme bilgileri Sertifikalı Fidan 2016 (Güzlük-2016) bölümüne işlenecektir.

 • İl Müdürlüğü tarafından 2015 yılı yazlık dikimleri ile ilgili ödeme evrakları eksiksiz doldurularak en geç 2015 yılı Kasım ayı sonuna kadar, 2015 yılı güzlük dikimler ile ilgili ödeme evrakları ise, en geç 2016 yılı Mart ayı sonuna kadar BÜGEM’de olacak şekilde gönderilecektir.

 • Kapama bağ/bahçenin satış nedeni ile el değiştirmesi halinde, 2015/21 nolu Tebliğ’de yer alan Taahhütnamenin, desteği alan çiftçi ve tesisi satın alan çiftçi tarafından düzenlenerek, İl/İlçe Müdürü tarafından onaylanması gerekmektedir. Kapama bağ/bahçenin devamlılığının sağlanması sorumluluğu söz konusu taahhütnamenin düzenlenmemesi halinde, desteği alan çiftçiye ait olmasına karşın, taahhütnamenin varlığında araziyi satın alan çiftçiye ait olacaktır. Sorumluluğun yerine getirilmemesi halinde, söz konusu tesis için yapılan destekleme ödemesi 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre uygulanacak faizle birlikte ilgili çiftçiden geri alınır.

 • Kapama bağ/bahçenin kiralama nedeniyle el değiştirmesi halinde, tesisin devamlılığını sağlama sorumluluğu desteği alan çiftçiye aittir. Sorumluluğun yerine getirilmemesi halinde, söz konusu tesis için yapılan destekleme ödemesi, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre uygulanacak faizle birlikte ilgili çiftçiden geri alınır.

 • Sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge nedeniyle haksız destekleme ödemesinin tespiti halinde, İl/İlçe Müdürlüğü tarafından söz konusu tesis için yapılan destekleme ödemesi, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre uygulanacak faizle birlikte ilgili çiftçiden geri alınır ve bu üreticiler 5 yıl süre ile hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

 • Mücbir sebepler (savaş, yangın, sel, heyelan ve deprem gibi tabi afetler v.b.) ve önlenemeyen hastalıklar nedeni ile kapama bağ/bahçenin zarar görmesi durumunda, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 5 gün içinde çiftçinin ÇKS’ye kayıtlı olduğu İl/İlçe Müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bulunması, İl/İlçe Müdürlüğü tarafından bildirim tarihinden itibaren 7 gün içinde yerinde tespit yaparak zararı belgelendirmesi zorunludur. Çiftçinin bildirimi zamanında yapmaması halinde, söz konusu ödemenin ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte ilgili çiftçiden geri alınması gerekmektedir. Ayrıca önlenemeyen hastalıkların varlığı Bakanlık Araştırma Enstitüsü ve İstasyonlarının raporu ile belgelendirilecektir.

 • Mücbir sebep dışında, üreticinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya kendi rızası ile kapama bağ/bahçe tesisinden vazgeçmesi durumunda, söz konusu ödemenin ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte ilgili çiftçiden geri alınarak T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün 1572 no’lu Şube Operasyonları Daire Başkanlığı hesabına yatırılması ve dekontun BÜGEM’e gönderilmesi gerekmektedir.

 • Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi ile ilgili mevzuata uygun olmak şartıyla; İl Özel İdaresi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Köylere Hizmet Götürme Birliği gibi kamu kuruluşlarından yapılan destek miktarı, sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kulanım desteğinden düşülmeyecektir.

 • Asma fidanı kullanım desteklemesinde, sadece aşılı asma fidanı destek kapsamındadır. Fidan Sertifikası’nda ‘Anaç adı’ kısmında kullanılan anacın adı belirtilmiş veya Fidanın Niteliğinde aşılı asma fidanı ifadesinin bulunması halinde, başvuru destek kapsamına alınır.

 • Aşılama ile çeşit değiştirmede başvuruyu kabul edip, tespit tutanağını, başvuru döneminin sonu beklenerek aşının tutup tutmadığına bakılması sonucunda destekleme yapılabilir. Aşının tutmaması halinde destek verilmeyip, aşı tutan alan asgari 5 da ve üzeri ise, sadece bu alan için destek ödemesi yapılması uygun olacaktır.

 • Sanayilik ve ihracata yönelik çeşitler Ek-3’te belirtilmektedir. Bu listede yer alan çeşitlerin kullanımı halinde aldığı desteğe % 50 ilave destek verilir. Ayrıca başvuruda sunulan Fidan Sertifikasında “Sınıfı” kısmında ‘sertifikalı’ ifadesi yer alması halinde %50 ilave desteklemeden faydalandırılır.

 • 03.07.2014 tarih ve 2014-1 sayılı Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım Desteği Uygulama Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bodur/Yarı Bodur Olarak Değerlendirilecek Çeşitler

FidanÇeşit AdıAnaç AdıGelişme Sınıfı
Armut/AyvaTüm ÇeşitlerQuince AYarı Bodur
Armut/AyvaTüm ÇeşitlerS.Ö.17-74Yarı Bodur
Armut/AyvaTüm ÇeşitlerS.Ö.22-112Yarı Bodur
Armut/AyvaTüm ÇeşitlerS.Ö.4-27Yarı Bodur
Armut/AyvaTüm ÇeşitlerS.Ö.64-383Yarı Bodur
Armut/AyvaTüm ÇeşitlerQuince Provence BA 29Yarı Bodur
Armut/AyvaTüm ÇeşitlerOHF 333Yarı Bodur
ElmaTüm ÇeşitlerM9Yarı Bodur
ElmaTüm ÇeşitlerM26Bodur
ElmaTüm ÇeşitlerM27Bodur
ElmaTüm ÇeşitlerB9Bodur
ElmaBodur çeşitler dışındaki elma çeşitleriMM106Yarı Bodur
ElmaBodur çeşitler dışındaki elma çeşitleriM7Yarı Bodur
ElmaBodur elma çeşitleri*MM106Bodur
ElmaBodur elma çeşitleri*M7Bodur
ElmaBodur elma çeşitleri*MM111, Çöğür, vb.Yarı Bodur
Kiraz/VişneTüm ÇeşitlerPHLCBodur
Kiraz/VişneTüm ÇeşitlerGisela 5Bodur
Kiraz/VişneTüm ÇeşitlerGi 148/1Yarı Bodur
Kiraz/VişneTüm ÇeşitlerPİKU 1Yarı Bodur
Kiraz/VişneTüm ÇeşitlerSL64Yarı Bodur
ErikTüm ÇeşitlerPixyYarı Bodur
ErikTüm ÇeşitlerSt.Julien AYarı Bodur
Kiraz/VişneTüm ÇeşitlerBrokforestYarı Bodur
ŞeftaliTüm ÇeşitlerArdaBodur
ErikTüm ÇeşitlerToroBodur
MuşmulaTüm ÇeşitlerQuince AYarı Bodur

Bodur elma çeşitleri*: Anna, Ervin Spur, Granny Smith Spur, Red Spur, Stark Earliest, Starkrimson Delicious, Breaburn, Red Spur Delicious, S.S.Golden Delicious, Yellow Spur, Scarlet Spur, Red Breaburn, Red Chief.


Sanayilik ve İhracata Yönelik Çeşitler

Fidan TürüÇeşitSanayilik / İhracata Yönelik
ArmutDeveciİhracata Yönelik
ArmutSanta Mariaİhracata Yönelik
ArmutWilliamsİhracata Yönelik
ArmutKosuiİhracata Yönelik
ArmutAkçay 77İhracata Yönelik
ErikGiantİhracata Yönelik
ErikFormosaİhracata Yönelik
ErikSanta Rosaİhracata Yönelik
ErikPapazİhracata Yönelik
AyvaEge 22İhracata Yönelik
AyvaEkmekİhracata Yönelik
AyvaEşmeİhracata Yönelik
ElmaElstarİhracata Yönelik
ElmaIdaredİhracata Yönelik
ElmaRome Beautyİhracata Yönelik
ElmaStarkrimson Del.İhracata Yönelik
ElmaSummeredİhracata Yönelik
ElmaRoyal Galaİhracata Yönelik
ElmaFujiİhracata Yönelik
ElmaScarlet Spurİhracata Yönelik
ElmaGalaİhracata Yönelik
KayısıApricosİhracata Yönelik
KayısıBebecoİhracata Yönelik
KayısıHacı Haliloğluİhracata Yönelik
KayısıHacı Haliloğluİhracata Yönelik
KayısıHasanbeyİhracata Yönelik
KayısıPrecoce de Thryintheİhracata Yönelik
KayısıÇağataybeySanayilik -İhracata Yönelik
KayısıAlkayaSanayilik -İhracata Yönelik
KayısıFarbalySanayilik
KayısıFaraliaSanayilik -İhracata Yönelik
KayısıRoxanaSanayilik -İhracata Yönelik
KayısıFlopriaSanayilik -İhracata Yönelik
KayısıFarhialSanayilik -İhracata Yönelik
Kiraz0900 Ziraatİhracata Yönelik
KirazReginaİhracata Yönelik
KirazKordiaİhracata Yönelik
KirazSweetheartİhracata Yönelik
KirazSummitİhracata Yönelik
KirazAldamlaİhracata Yönelik
KirazBurakİhracata Yönelik
NektarinArmkingİhracata Yönelik
NektarinStark Redgoldİhracata Yönelik
NektarinVenusİhracata Yönelik
NektarinCaldesi 2000İhracata Yönelik
NektarinMorisiani-51İhracata Yönelik
NektarinBig Topİhracata Yönelik
NektarinHoney Royaleİhracata Yönelik
NektarinZaitroboİhracata Yönelik
NektarinZaibuloİhracata Yönelik
NektarinAmbraİhracata Yönelik
ŞeftaliBlakeİhracata Yönelik
ŞeftaliCardinalSanayilik
ŞeftaliCrestheavenSanayilik -İhracata Yönelik
ŞeftaliEarly RedSanayilik -İhracata Yönelik
ŞeftaliGlohavenİhracata Yönelik
ŞeftaliJ.H. HaleSanayilik -İhracata Yönelik
ŞeftaliLoringİhracata Yönelik
ŞeftaliMonreoİhracata Yönelik
ŞeftaliRedhavenİhracata Yönelik
ŞeftaliElegant Ladyİhracata Yönelik
ŞeftaliPRO C 165İhracata Yönelik
ŞeftaliPRO C 342İhracata Yönelik
ŞeftaliPRO C 638İhracata Yönelik
ŞeftaliPRO C 655İhracata Yönelik
ŞeftaliRoyal Gloryİhracata Yönelik