Ayva Anaçları

BA 29

Bu anaçlar üzerinde elmalarda M9 anacında olduğu gibi sık dikim bahçeleri tesis edilebilir. 4 x 1,2m ya da 4x1,5 m aralık ve mesafeler uygulanabilir. Ateş yanıklığına kısmen hassastır. Ayvalar için de kullanılabilir.

Quince A

Yüzeysel kök sistemine sahip orta kuvvette ayva kökenli bir anaçtır. Kök kanseri (Agrobacterium tumefaciens)’ne dayanıklı olup ateş yanıklığına hassastır. Taban suyu ve kirece orta derecede dayanıklıdır. Üzerindeki çeşidi erken meyveye yatırır. Sık dikime uygundur. Williams başta olmak üzere bazı armut çeşitleri ile aşı uyuşmazlığı gösterebildiğinden ara anaç kullanılmalıdır.