Şeftali ve Nektarin Anaçları

GF 677

Şeftali - Badem melezi olup kuvvetli gelişim gösteren bir anaçtır. Kireçli, pH’sı yüksek ve zayıf bünyeli topraklara son derece dayanıklıdır. Şeftali sökümü yapılan yerlere tekrar dikim için önerilebilecek bir anaçtır. Kök ur nematodlarına hassas olmasından dolayı ağır bünyeli ve su tutan yerlere, daha önceden yoğun sebze yetiştirilen sahalara pek tavsiye edilmemelidir. Şeftali, badem, nektarin ve bazı erik çeşitleri için ideal bir anaçtır. Üzerindeki çeşidin meyve kalitesini arttırıcı özelliğe sahiptir.

Cadaman

Hemen hemen GF 677 kuvvetinde bir anaçtır. Ağır bünyeli toprak koşullarına ve kök ur nematodlarına daha dayanıklıdır. Kireçli ve pH’sı yüksek topraklara orta derecede dayanıklıdır.

GxN5 (Garnem)

Kireçli ve ağır bünyeli topraklara adapte olabilen, demir klorozuna dayanıklı bir anaçtır. Kök ur nematodlarına oldukça dayanıklıdır. Hemen hemen Cadaman kuvvetinde bir anaçtır. Şeftali sökümü yapılan yerlere tekrar dikim için önerilebilir. Meyve verimi ve kalitesi üzerinde olumlu etkisi vardır.