Kiraz Anaçları

MaxMa 14 (Maxima 14)

Hemen hemen tüm kiraz çeşitleri ile uyumlu, yarı bodur gelişim gösteren bir anaçtır. İyi bakım koşullarında kuş kirazının % 65-70’i, Mahalebin ise % 70-75’i oranında bir gelişim gösterir. Farklı toprak koşullarına adapte olabilir. Ağır toprak koşullarına, kloroza ve bakteriyel kansere karşı dayanıklıdır. Meyve kalitesi ve verimi arttırıcı etkisi vardır.

Cab 6 P

Standart tohum anacının % 60 -70’i oranında bir gelişim gösterir. Ağır toprak ve soğuk hava koşullarına karşı dayanıklı olup sulama imkanının kısıtlı olduğu yerlerde zayıf gelişim göstermektedir. Kiraz çeşitlerinin bir çoğu ile uyuşması iyidir. Klasik anaçlara göre üzerindeki çeşidi 3 yıl erken meyveye yatırır.