Erik Anaçları

Myrobolan

Çeşitli toprak koşullarına adapte olabilen yarı bodur bir anaçtır. Hem yüzeysel hem de hafif derine giden bir kök sistemine sahiptir. Ağır bünyeli, killi ve kireçli topraklara dayanımı iyidir. Kök ur nematodlarına dayanıklıdır. Üzerindeki çeşidi erken yaşta meyve yatırır. Kayısı çeşitlerinin bir çoğu için de anaç olarak kullanılmaktadır.

Marianna 2624

Myrobolan 29 C’den daha az kuvvete ve yüzeysel kök sistemine sahip yarı bodur bir anaçtır. Ağır bünyeli ve killi yapıdaki topraklara daha dayanıklıdır. Kök ur nematodlarına dayanıklı olup bakteriyel dal kanserine çok hassastır. Bazı kayısı çeşitleri için anaç olarak kullanılabilmektedir.

Pixy

Klasik erik çöğürünün %40-50’si kadar büyür. Organik madde bakımından zengin ve iyi havalanan süzek karakterli topraklarda daha iyi gelişir ve verim verir. 3 yaşından sonra verime yatar. Sık dikime uygun bir anaçtır. Sulama ve bakım koşulları iyi olmalıdır.

Marianna GF 8/1

Myrobolan 29 C’ye göre daha yüzeysel bir kök yapısına sahiptir. Su tutma kapasitesi iyi olan topraklara uygundur.